УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

           Започва работа Академичното издателство Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.Очакваме Вашите предложения за издаване на монографии. Предвид необходимостта от уеднаквяване на библиографското цитиране с оглед създаване на електронна платформа за цитиранията, Ви молим да се съобразите с условията за публикуване.

         Индексират се библиографиите към публикациите на Издателството, включващи пълното описание на всички използвани в текста извори. По този начин системата отчита броя на цитиранията за всеки автор, включен в справочния апарат на съответното издание.     

                                                                                 

                                                                         От Работния екип